Dawstwo komórek jajowych – niezwykły dar dla niepłodnej pary

O tym, na czym polega dawstwo komórek jajowych, z czym się wiąże i jakie kobiety mogą zdecydować się na oddanie swojego jajeczka opowiada prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk, Kierownik Klinik Leczenia Niepłodności INVICTA.

Dawstwo komórek jajowych to forma pomocy niepłodnym parom i kobietom w staraniach o potomstwo. Dla wielu z nich skorzystanie z materiału od dawczyni w ramach procedury zapłodnienia pozaustrojowego jest jedyną szansą na poczęcie dziecka.

Program dawstwa polega na darowaniu jajeczka przez dawczynię kobiecie-biorczyni, która nie ma własnych komórek jajowych, ma ich za mało lub której komórki jajowe ze względów genetycznych nie mogą być wykorzystane do zapłodnienia. To szczególny dar, który leczącym się parom daje możliwość cieszenia się ciążą i przeżycia radości rodzicielstwa.

Proces kwalifikacji

prof. Krzysztof Łukaszuk - Bank Komórek Jajowych INVICTA

prof. Krzysztof Łukaszuk

W Klinice przyszłe dawczynie muszą pozytywnie przejść proces kwalifikacji, obejmujący zarówno aspekty medyczne, jak i psychologiczne. Kryteria kwalifikacji opracowane są w oparciu o międzynarodowe wytyczne i dobre praktyki European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) oraz American Society for Reproductive Medicine (ASRM), polskie standardy opublikowane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu (PTMR), jak również Dyrektywy Unii Europejskiej. Kobieta chcąca oddać swoje komórki jajowe musi być w wieku od 18 do 32 lat, cieszyć się dobrym stanem zdrowia i odpowiednim poziomem rezerwy jajnikowej, nie mieć nałogów. Musimy też u niej wykluczyć nosicielstwo chorób uwarunkowanych genetycznie, zaburzenia i choroby neurologiczne i psychologiczne, choroby serca, cukrzycę, nowotwory, a także infekcje (m.in. HIV, HCV, HBS, CMV, WR).

W celu darowania komórek jajowych dawczyni musi przejść proces kwalifikacji polegający na wykonaniu wielu badań laboratoryjnych i przejściu konsultacji medycznych oraz psychologicznych. Wykonywane są m.in. badania grupy krwi, morfologia, lipidogram, ALT, AST, badanie moczu, badania infekcyjne w kierunku wirusów HBV, HCV, HIV, różyczki, cytomegalii, toksoplazmozy, chlamydii trachomatis, rzeżączki, badania genetyczne (kariotyp z limfocytów krwi obwodowej) oraz hormonalne.

Pobranie komórek od dawczyni

Po zakwalifikowaniu dawczyni poddaje się procedurze składającej się dwóch etapów. Pierwszym jest stymulacja jajników – poprzez stosowanie odpowiednich leków – w celu uzyskania wielu komórek jajowych. Kolejnym krokiem jest zabieg „pick up”, w którym dochodzi do pobrania komórek jajowych.
Pobrane w etapie „pick up”, komórki jajowe mogą zostać zapłodnione w tzw. świeżym cyklu albo zostają zamrożone w Banku Komórek Jajowych w celu ich późniejszego wykorzystania. Powstałe w wyniku zapłodnienia zarodki są przenoszone do macicy biorczyni. Następnie pozostaje ona pod opieką lekarzy, który weryfikują czy ciąża rozwija się prawidłowo.

Dzięki przemyślanemu procesowi kwalifikacji, ewentualne działania niepożądane związane procesem dawstwa są ograniczone do minimum. W niewielkim odsetku przypadków, w wyniku podanych leków stymulujących owulację, może wystąpić zespół hiperstymulacji jajników. Pacjentka jest jednak pod stałą opieką specjalistów, którzy reagują, jeśli pojawi się taka potrzeba. Istotne są także konsekwencje psychologiczne dawstwa – dlatego każda kobieta, która pragnie podzielić się swoimi komórkami jajowymi, spotyka się wcześniej z psychologiem, omawia wszelkie wątpliwości i może świadomie podjąć decyzję.

Dodatkowe korzyści płynące z dawstwa

Dawczyni otrzymuje zryczałtowany zwrot kosztów związanych z całym procesem (m.in. dojazdów, ew. wynajęcia opiekunki do dzieci, urlopów) – w INVICTA wynosi on około 8.000 zł – 8.500 zł przy dwukrotnym podejściu do zabiegu oddania komórek jajowych, lub około 4.000 zł przy jednokrotnym podejściu do zabiegu oddania komórek jajowych. Kwoty uzależnione są od liczby wizyt odbytych w klinice. W ramach procesu Dawczyni uzyskuje też bezpłatną opiekę medyczną i szeroki pakiet badań laboratoryjnych, dzięki którym może dowiedzieć się wiele na temat swojego stanu zdrowia.