ЯК МИ ОПРАЦЬОВУЄМО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ У МЕДИЧНИХ КЛІНІКАХ ТА ЛАБОРАТОРІЯХ INVICTA

Як Контролер ваших персональних даних, просимо вас ознайомитися з інформацією, необхідною для збору персональних даних відповідно до статті 13 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (ЗРЗД, Загальний регламент про захист персональних даних).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОПРАЦЮВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ

Хто є Контролером
персональних даних?
Контролером Ваших персональних даних є група компаній INVICTA (далі – INVICTA), яка виступає в якості спільного Контролера Ваших персональних даних (INVICTA spółka z o.o., INVICTA Management Sp. z o.o., Medyczne Laboratoria Diagnostyczne INVICTA Sp. z o.o., Klinika Antiaging INVICTA Sp. z o.o., INVICTA Software Sp. z o.o., Zarządzanie Nieruchomościami INVICTA Sp. z o.o., INVICTA Nieruchomości Sp. z o.o. з місцезнаходженням у м. Сопот (81-740) за адресою: вул. Польна, 64, тел. 58 58 58 800, e-mail invicta@invicta.pl.
До кого я можу звернутися щодо моїх персональних даних?З усіх питань, що стосуються ваших персональних даних, ви можете звернутися до нашого Інспектора із захисту персональних даних:

Беата Гоздецька
адреса електронної пошти daneosobowe@invicta.pl
вул. Польна, 64
81-740 Сопот

Чи є надання персональних даних добровільним?Надання персональних даних при наданні медичних послуг, за винятком номера телефону та адреси електронної пошти, надання яких є цілком добровільним, є вимогою законодавства. Ненадання зазначених даних може перешкодити належному протіканню процесу лікування. Ненадання адреси електронної пошти та номера телефону може ускладнити інформування вас про організацію вашого лікування, наприклад, про скасування медичного візиту.

У випадку згоди на отримання інформації та згоди на адаптацію змісту наданої інформації: надання даних є повністю добровільним, але може перешкоджати контакту та поточному обслуговуванню.

В інших випадках (наприклад, використання облікового запису Medipoint.pl, участь у процесі кваліфікації донорів) надання даних є добровільним, але ненадання даних унеможливить використання певних послуг або участь в окремих процесах.

З якою метою і на якій основі опрацьовуються дані?Мета опрацювання данихПідстава для опрацювання
Період опрацювання даних
Користування медичними послугами
Ваші персональні дані опрацьовуються з метою надання медичних послуг, включаючи профілактику здоров’я або трудову медицину, медичну діагностику, надання медичної допомоги, лікування або управління системами та послугами охорони здоров’я.

Ці дані будуть опрацьовуватися з такою метою:

 • для встановлення вашої особи перед наданням послуг, перевірки ваших даних під час дистанційного запису на прийом (телефоном, через форму або систему реєстрації), а також безпосередньо в наших Клініках, пунктах збору та центрах вакцинації;
 • для зв’язку (телефоном, електронною поштою), щоб підтвердити або нагадати вам про запис на прийом або обстеження, проінформувати вас про підготовку до запланованої процедури, повідомити, що ви можете забрати свої результати аналізів, розглянути ваш запит або скаргу;
 • для виконання обов’язку зберігати та вести медичну документацію;
 • для того, щоб отримати право на участь у програмі лікування безпліддя, що фінансується державою, а потім провести лікування та розрахуватися з органом, що фінансує програму;
 • у звітах про стан вакцинації та надання даних та інформації про інфекції та інфекційні захворювання відповідним органам влади;
 • для покращення якості послуг, постійного моніторингу потреб та очікувань пацієнтів, ми можемо звертатися з проханням надати оцінку послуг або пройти короткі опитування;

Ми будемо надсилати опитування таким чином, щоб не порушувати ваші права.
Якщо ви не бажаєте отримувати такі повідомлення, будь ласка, повідомте нам про це.

 • Стаття 9(2)(h) ЗРЗД
  опрацювання є необхідним для цілей профілактики здоров’я або трудової медицини, оцінки придатності працівника до роботи, медичної діагностики, надання медичної допомоги або соціального забезпечення, лікування або управління системами та службами охорони здоров’я або соціального забезпечення
 • Закон від 6 листопада 2008 року «Про права пацієнтів та уповноваженого з прав пацієнтів»
 • Закон від 25 червня 2015 року «Про лікування безпліддя»
 • Наказ Міністра охорони здоров’я від 23 березня 2006 року про стандарти якості для медичних діагностичних та мікробіологічних лабораторій
 • Закон від 5 грудня 2008 року «Про запобігання та боротьбу з інфекціями та інфекційними захворюваннями у людей»
 • Система управління якістю EN ISO 9001

Термін зберігання даних: Ваші персональні дані зберігаються протягом періоду, необхідного для зберігання та архівування медичної документації, як це визначено законодавством, зокрема Законом від 6 листопада 2008 року «Про права пацієнта та Уповноваженого з прав пацієнта» (стаття 29) та Законом від 25 червня 2015 року «Про лікування безпліддя».

Участь у процесі донорства репродуктивних клітин
Ваші персональні дані опрацьовуються з метою:

 • проведення попереднього відбору для непартнерського донорства репродуктивних клітин;
 • проведення медичного відбору для донорства клітин;
 • проведення процедури донорства репродуктивних клітин
 • виконання юридичних зобов’язань – створення медичної документації, внесення даних до реєстру;

 

 

 

 

 

 

 • Стаття 9(2)(a) ЗРЗД

Суб’єкт даних надав свою однозначну згоду (…)

Термін зберігання даних: до моменту відкликання згоди

 • Стаття 9(2)(h) ЗРЗД
  опрацювання є необхідним для цілей профілактики здоров’я або трудової медицини, оцінки придатності працівника до роботи, медичної діагностики, надання медичної допомоги або соціального забезпечення, лікування або управління системами та службами охорони здоров’я або соціального забезпечення
 • Закон від 6 листопада 2008 року «Про права пацієнтів та уповноваженого з прав пацієнтів»
 • Закон від 25 червня 2015 року «Про лікування безпліддя»
 • Закон від 6 листопада 2008 року «Про права пацієнтів та уповноваженого з прав пацієнтів»
 • Закон від 25 червня 2015 року «Про лікування безпліддя»

Термін зберігання даних: Ваші персональні дані зберігаються протягом періоду, необхідного для зберігання та архівування медичної документації, як це визначено законодавством, зокрема Законом від 6 листопада 2008 року «Про права пацієнта та Уповноваженого з прав пацієнта» (стаття 29) та Законом від 25 червня 2015 року «Про лікування безпліддя».

Продаж послуг та досліджень через Інтернет
Ваші персональні дані опрацьовуються з метою виконання розміщеного вами замовлення на продаж послуг та/або бронювання тестів на біологічний матеріал, які відбуваються через наші вебсайти.

Іноді для надання послуги потрібні додаткові дані (наприклад, номер PESEL), наприклад, для створення медичної карточки.

 • Стаття 6(1)(b) ЗРЗД

опрацювання є необхідним для виконання договору

Термін зберігання даних: 5 років, що обчислюються з кінця календарного року, в якому була здійснена покупка.

 • Стаття 9(2)(a) ЗРЗД

Суб’єкт даних надав свою однозначну згоду (…)

Термін зберігання даних: до моменту відкликання згоди, якщо тільки дані не стануть частиною медичної документації.

Ведення бухгалтерського обліку
INVICTA веде бухгалтерський облік і виконує податкові зобов’язання, включаючи ведення податкової звітності.
 • Закон від 29 вересня 1994 року про бухгалтерський облік
 • Податкове законодавство

Термін зберігання даних: 5 років з дня закінчення календарного року, в якому виникло податкове зобов’язання

Пред’явлення претензій
Ваші дані можуть опрацьовуватися з метою пред’явлення або захисту претензій щодо послуг, які ми надаємо.
 • Стаття 9(1)(f) ЗРЗД

опрацювання є необхідним для встановлення, пред’явлення або захисту претензій

Термін зберігання даних: до закінчення терміну позовної давності за можливими претензіями.

Реєстрація облікового запису на порталі Medipoint.pl
INVICTA надає Користувачам можливість створити обліковий запис на Порталі Medipoint.pl та користуватися функціями, що надаються Порталом.

Пацієнт може завантажити медичні дані з медичної карточки пацієнта в свій обліковий запис.

 • Стаття 9(1)(a) ЗРЗД

суб’єкт даних надав свою однозначну згоду на опрацювання цих персональних даних

Термін зберігання даних: до моменту відкликання згоди

Відеоспостереження
Ваше зображення може бути записано з метою безпеки людей та майна, що знаходяться в Клініці.
 • Стаття 6(1)(f) ЗРЗД

опрацювання є необхідним для цілей законних інтересів, які переслідує Контролер

Термін зберігання даних: 14 днів

Запис телефонних розмов
Ваші персональні дані опрацьовуються з метою покращення якості обслуговування та перевірки наданої інформації.
 • Стаття 9(1)(a) ЗРЗД

суб’єкт даних надав свою однозначну згоду на опрацювання цих персональних даних

Термін зберігання даних: до закінчення терміну позовної давності за можливими претензіями.

Запис відеоконференцій (ZOOM)
Ваші персональні дані опрацьовуються з метою архівування згод, декларацій або заяв. Записи архівізуються в медичній документації.
 • Стаття 9(2)(h) ЗРЗД

опрацювання є необхідним для надання медичної допомоги та управління системами і службами охорони здоров’я.

Термін зберігання даних: Ваші персональні дані зберігаються протягом терміну, необхідного для зберігання та архівування медичної документації, як це визначено законодавством, зокрема Законом від 6 листопада 2008 року «Про права пацієнтів та уповноваженого з прав пацієнтів» (стаття 29). 

Інформація про діяльність, послуги, акції INVICTA
Ваші дані можуть опрацьовуватися з метою отримання (електронною поштою, смс, ммс, вхідних дзвінків на ваш номер телефону) від INVICTA інформації про діяльність та події INVICTA, включаючи послуги, продукти та новини, а також про знижки, акції та пільги.
 • Стаття 9(1)(a) ЗРЗД

суб’єкт даних надав свою однозначну згоду на опрацювання цих персональних даних

Термін зберігання даних: до моменту відкликання згоди.

Зображення
Якщо ви даєте згоду на поширення вашого зображення, воно може бути використане на нашому вебсайті, на наших сторінках у соціальних мережах і в наших інформаційних матеріалах, залежно від обсягу вашої згоди.
 • Стаття 9(1)(a) ЗРЗД

суб’єкт даних надав свою однозначну згоду на опрацювання цих персональних даних

суб’єкт даних надав свою однозначну згоду на опрацювання цих персональних даних

Автоматизоване опрацювання даних
Ваші персональні дані можуть опрацьовуватися з метою адаптації наданої вам інформації відповідно до ваших потреб та очікувань (профілювання).

Якщо ви даєте згоду на опрацювання персональних даних автоматизованими засобами, включаючи профілювання з метою адаптації наданої інформації, це передбачає об’єднання отриманих від вас даних з інформацією про характеристики, поведінку, уподобання з метою адаптації комерційної інформації до відомих або передбачуваних потреб або очікувань (профілювання). Це дасть вам інформацію, яка відповідає вашим потребам та інтересам.

 • Стаття 9(1)(a) ЗРЗД

суб’єкт даних надав свою однозначну згоду на опрацювання цих персональних даних

Термін зберігання даних: до моменту відкликання згоди.

Які у мене є права?
 • Ви маєте право вимагати доступ до своїх персональних даних, виправлення, видалення або обмеження їх опрацювання;
 • ви маєте право заперечувати проти опрацювання, а також право на перенесення даних. Будь ласка, надсилайте запити безпосередньо до Клініки або електронною поштою на адресу daneosobowe@invicta.pl;
 • дані: прізвище та ім’я (імена), дата народження, стать, адреса місця проживання, номер PESEL, якщо він присвоєний, у випадку новонародженої дитини – номер PESEL матері, а для осіб, яким не присвоєно номер PESEL, – вид і номер документа, що посвідчує особу, якщо пацієнт є неповнолітнім, повністю недієздатним або нездатним дати інформовану згоду – прізвище та ім’я (імена) законного представника та адреса його/її місця проживання, а також дані про минулий, теперішній або майбутній фізичний або психічний стан здоров’я, включаючи генетичні дані, є частиною медичної документації і не можуть бути видалені Контролером. Це не стосується згоди на передачу інформації та згоди на профілювання;
 • ви маєте право подати скаргу до наглядового органу (Президенту Управління з питань захисту персональних даних (PUODO), якщо вважаєте, що опрацювання ваших персональних даних порушує положення ЗРЗД або іншого законодавства про захист даних;
 • ви маєте право відкликати свою згоду на опрацювання вашої адреси електронної пошти та номера телефону, а також згоду на передачу інформації та згоду на профілювання в будь-який час без впливу на законність опрацювання, здійсненої на підставі згоди до її відкликання.
Кому передаються мої персональні дані?Ваші персональні дані, зокрема дані про стан здоров’я, є конфіденційними і підлягають високому рівню захисту. Ваші персональні дані можуть бути передані суб’єктам, залученим до процесу лікування, якщо це необхідно для цілей, передбачених наданою згодою або законом. Ваші персональні дані можуть бути передані:

 • суб’єктам, яким ми довірили персональні дані на підставі договору доручення, які беруть участь в опрацюванні даних в процесі лікування;
 • іншим медичним закладам, які співпрацюють з INVICTA для забезпечення безперервності лікування та є субпідрядниками медичних послуг;
 • постачальникам технічних та маркетингових послуг, зокрема постачальникам ІКТ-послуг, постачальникам діагностичного обладнання, кур’єрським та поштовим компаніям, постачальникам послуг у сфері маркетингу (рекламним агенціям, компаніям з обміну текстовими повідомленнями та електронною поштою),
 • постачальникам юридичних послуг у разі пред’явлення належних претензій;
 • особам, уповноваженим вами на доступ до вашої медичної документації та інформації про стан здоров’я;
 • надавачам медичних послуг, зокрема Національному фонду охорони здоров’я та органам державної влади і місцевого самоврядування для програм лікування безпліддя.

Передача персональних даних до третьої країни можлива лише за вашим прямим запитом.