O Banku Komórek Jajowych INVICTA

Najwyższe standardy i bezpieczeństwo medyczne

O Banku INVICTA

Bank Komórek Jajowych INVICTA został utworzony w 2004 roku. Dzisiaj jesteśmy największym bankiem w Polsce i jednym z największych w Europie.

Bank zlokalizowany jest w trzech miastach:
Gdańsk, Warszawa, Wrocław
Proces Dawstwa prowadzimy również w Gdyni, Słupsku i Bydgoszczy – dzięki temu Dawczynie mogą zrealizować cały proces kwalifikacji do Programu blisko miejsca zamieszkania.

Przyszłe dawczynie muszą pozytywnie przejść proces kwalifikacji, obejmujący zarówno aspekty medyczne, jak i psychologiczne. Kryteria kwalifikacji opracowane są w oparciu o wytyczne i dobre praktyki European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), American Society for Reproductive Medicine (ASRM) oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (PTMR), jak również Dyrektywy Unii Europejskiej. Są też zgodne z zapisami nowej ustawy o leczeniu niepłodności. W celu darowania komórek jajowych kobieta musi przejść szereg badań. Wykonywane są m.in. badania grupy krwi, badania  oceniające  ogólny  stan  zdrowia  w tym morfologia, lipidogram, ALT, AST, badanie moczu, badania infekcyjne w kierunku wirusów HBV, HCV, HIV, różyczki, cytomegalii, toksoplazmozy, Chlamydii trachomatis, rzeżączki, badania genetyczne (kariotyp z limfocytów krwi obwodowej) oraz hormonalne. Obowiązkowe są także konsultacje specjalistyczne z lekarzem i psychologiem. Kwalifikacja do Programu jest możliwa dopiero po pomyślnym przejściu całego procesu.

Koncentrujemy się na tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo medyczne leczącym się u nas parom, zachęcać dawczynie do oddawania komórek i odpowiednio je kwalifikować.

Zasady prowadzenia banków gamet są na świecie znane, stosowane i często dobrze opisane. Podlegają modyfikacjom w z związku z coraz większym doświadczeniem krajów w przeprowadzaniu tego typu procedur.

INVICTA bazuje na wytycznych  wynikających z ustawy o Leczeniu Niepłodności oraz towarzystwa amerykańskiego – ASRM, europejskiego – ESHRE oraz brytyjskiej organizacji HFEA. Stosuje się także do dyrektyw unijnych:

  • DYREKTYWA 2004/23/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich
  • DYREKTYWA KOMISJI 2006/86/WE z dnia 24 października 2006 r. wykonująca dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymagań dotyczących możliwości śledzenia, powiadamiania o poważnych i niepożądanych reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich
  • DYREKTYWA KOMISJI 2006/17/WE z dnia 8 lutego 2006 r. wprowadzająca w życie dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących dawstwa, pobierania i badania tkanek i komórek ludzkich